ביקור באודסאה נובמבר 2009

חוף השמיים – מבנה ראשון גמור

****

התרשמות ממצב הבניה בעיר

****

****