שירותי תכנון ושכר טירחה

משרד הישכון פירסם חוברת של הגדרות התפקיד של כל יועץ.
הנה היא לפניכם.
הורדת פי די אף למחשב