14 פברואר 2015
תגובות 0

ביצוע עבודות עפר , תשתיות והמון אספלט – מסלול יוניפורם – רש"ת

14 פברואר 2015, תגובות 0

אחד הפרוייקטים. עבודה בשלושה משמרות קבלן מבצע : דרכים


11 יוני 2009
תגובות 0

רפת שיאון – מנוף ליזם

11 יוני 2009, תגובות 0

הקמת 4 רפתות בשטח של כ-1,200 מ"ר כל אחת, כולל עבודות פיתוח בשטח של כ-20 דונמים: סלילת דרכים, תשתיות ביוב, ניקוז מים, הקמת מתקן […]


11 יוני 2009
תגובות 0

מרכז לוגיסטי – קבוצת ואייר בע"מ

11 יוני 2009, תגובות 0

מרכז לוגיסטי הכולל משרדים בשטח של כ-3,000 מ"ר.