מעבר תת קרקעי -
הדר יוסף
סד"פ במבצע
ניתן להתחיל בתכנון
המפורט של המבצע
מדידה ובדיקת השקיעות של הקורות ההסעה הקיימות
האם השקיעה זניחה
שלמות וחיבור הקורות ( שבר) . האם פלטות ההחלקה ישרות? מה מצב כרטיסי ההחלקה מהמבצע הקודם?
האם הקורות תקינות
לבדוק את הקרקע.
לגבש פתרונות לאיזון הקורות
בדיקת שקיעות של הקורות,
בדיקת שלמות הקורות והחיבור שלהן
בדיקת הבטן של הבוקס - שקיעה
איזון כללי של הבוקס - מדידות
בדיקה ויזואלית של תחתית הבוקס
עצירת פרוייקט
כן
לא
לא
24 שעות
האם ישנה הפרעה כלשהיא להמשך ההזזה?
האם בטן הבוקס חלקה?
סיתותים וניקיונות בכל המקומות שבהן יש הפרעות
כן
לא
24 שעות
יועץ קרקע
יועץ ניקוז והידרולוגיה
יועץ לנושא שינוע
יועץ קונסטרוקציה
מודד
יועץ קרקע
תכונות הקרקע כפונקציה של תכולת הרטיבות ועומק הקרקע, התאמת התכנון לקרקע הקיימת
האם הקרקע מסוגלת
לסבול את העומס המתוכנן?
בדיקות ויזואליות
שיריון וחיזוק הקרקע
לא
XXX שעות עבודה
יועץ ניקוז והידרולוגיה
עמוק מי התהום והשפעתם על השינוע, תכנון ניקוז זמני לפרוייקט
האם מי התהום
משפיעים עם השינוע?
יש לתכנן את הביסוס בהתחשב במי התהום.
לא
XXX שעות עבודה
יועץ לנושא שינוע
תכנון כל האלמנטים הטכניים הקשורים בשינוע,
חישוב הציוד, חוזק החיבורים, הבוכנות, המסילות, תכנון מוביל
האם לקבלן
יש באמת את כל הציוד
הדרוש לעומס הזה?
איפיון והשכרת\הרכשת הציוד
לא
XXX שעות עבודה
בדיקה חוזרת של כל החישובים בהתייחס למשקל האלמנט והכפף ברצפה
האם התכניות תואמות
את הייעוץ של הביסוס
מיועץ הקרקע?
חיזוק האלמנטים של קורות המשיכה, ואת הביסוס שלהם
לא
XXX שעות עבודה
כן
10
10
10
כן
10
10
כן
10
כן
10
כן
האם כולם בקוד "10"
לא
כן
10
רה תכנון!!!!
צוות הניהול של הפרוייקט, קבלן והרכבת
ישיבות בדיקת כל התרחישים האפשריים
יועץ קונסטרוקציה
הכנת תכנית עבודה,שלב שלב מתחילת המבצע עד לחזל"ש לפי שעות .
תכנון מתקדם של תשומות ומשאבים
סקר סיכונים בטיחותיים
הכנת תרחישים לבמצע:
What If
הכנת תכנית לייצוב סוללה במקרה
של כשל במבצע
איפיון לתיעוד המבצע
בדיקת הציוד של הקבלן
תכנון ההתחשבות במזג האוויר
תכנון רעננות צוות העובדים והמפקחים במהלך הפרוייקט
הכנות החומרים הדרושים למבצע באיזור ההתאגגנות
כנ"ל לגבי ציוד שאיבה וכו'
האם ניתן להרים
את הבוקס תוך שימוש
בקורות הקיימות
הקטנת משקל האלמנט
לא
XXX שעות עבודה
10
כן
GO
NO GO
10
מירכוז הבוקס
לסנטר ליין
צוות הניהול של הפרוייקט, קבלן והרכבת
ישיבות בדיקת כל התרחישים האפשריים
סיום כל החקירות עד ל 28/02/2010
צוות הניהול של הפרוייקט, קבלן והרכבת
ישיבות בדיקת כל התרחישים האפשריים
סקר ניהול סיכונים
שיחרור הבוקס מהלחץ שהסוללה מפעילה עליו היום
לאפשר גישה
ניתוח מצב קיים
רכבת ישראל
חטיבת תשתיות
יועץ לנושא בטיחות
בדיקת כל מרכיבי המבצע
מרכבים טכניים ומרכיבים של נהלי עבודה
ואישורם טרם יציאה למבצע
האם כל נהלי
העבודה ושיטות הביצוע
בטיחותיות
שינוי שיטות הביצוע ו\או הציוד עד למצב בטיחות מספק
לא
XXX שעות עבודה
10
כן
צוות הניהול של הפרוייקט, קבלן והרכבת
ישיבות בדיקת כל התרחישים האפשריים
הוכן ע"י :
שלומי איתן - מנהל אגף ביצוע רכבת ישראל
ירון בן מנשה - מעוף מהנדסים חי בע"מ