משרדים

14 יוני 2009
תגובות 0

מבנה המועצה מקומית אזור

14 יוני 2009, תגובות 0

תכנון, תיאום וניהול הביצוע משלב הייזום ועד המסירה.


11 יוני 2009
תגובות 0

בית מרכזים, תל אביב – האחים עופר

11 יוני 2009, תגובות 0

שיקום לאחר שריפה, ניהול שינויים ושיפוצים ופיקוח עליהם, תוך כדי קיום הפעילות השוטפת של העסקים במבנה.


11 יוני 2009
תגובות 2

קול – מפעל עצים

11 יוני 2009, תגובות 2

הקמת מפעל לעיבוד עץ המשתרע על כ-2,500 מ"ר, בשטח של 6 דונמים הכולל גלריה למשרדים, כולל פיתוח עד לרגע הפעלת המפעל. *** ***********


11 יוני 2009
תגובות 0

בית וילי פוד, אזור התעשיה יבנה

11 יוני 2009, תגובות 0

תכנון, תיאום, ניהול והקמה של מבנה תעשייה ומשרדים, כולל מרכז לוגיסטי, משלב אפיון המבנה ועד למסירתו, בהיקף כספי של 12 מיליון ש"ח. הפרויקט כלל […]