• Maof Engineers Ltd.

מבנה המועצה מקומית אזור


תכנון, תיאום וניהול הביצוע משלב הייזום ועד המסירה.


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תיאום תכנון, ניהול ופיקוח על כל עבודות הבינוי בקמפוס משען גבעתיים כולל ליווי תוכנית אב ל – 15 שנים הבאות ,שיקום המחלקות השונות כולל המערכות המיוחדות לדיור מוגן, המערכות הרפואיות ומערכות החירום בתוספת