• Maof Engineers Ltd.

שגרירות ישראל באנקרה – משרד החוץ

ניהול, תיאום ופיקוח עליון על הקמת שגרירות ישראל באנקרה.

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תיאום תכנון, ניהול ופיקוח על כל עבודות הבינוי בקמפוס משען גבעתיים כולל ליווי תוכנית אב ל – 15 שנים הבאות ,שיקום המחלקות השונות כולל המערכות המיוחדות לדיור מוגן, המערכות הרפואיות ומערכות החירום בתוספת