top of page

פרופיל חברה - מעוף מהנדסים

מעוף הינה חברה לניהול, תיאום-תכנון ופיקוח על פרויקטים בענף הבניה והתשתיות.
לחברה צוות עובדים מקצועי קבוע, תוכנות ניהול מתקדמות, מערכת מעקב על שלבי הפרויקט השונים ובקרת איכות תהליכי עבודה והכול תחת מע' בקרת איכות של החברה. 

במהלך שנות פעילותנו, צברנו ידע וניסיון רב שהובילו לגיבוש מערכת מקצועית במטרה לייעל את ניהול הפרויקטים התאום והתכנון בתחום הבניה והתשתיות. מתוך מאגר אנשי המקצוע המועסקים בחברתנו, אנו מתאימים בין המשימות הנדרשות לאיוש המיטבי, תוך ראיית צרכי הלקוח.

בכך נשמרת היכולת לספק תוצר ברמה הגבוהה ביותר, עד לשביעות רצון הלקוח. מעורבותנו משלב הייזום המוקדם, עבור בשלבי התכנון והביצוע ועד למסירת הפרויקט, מתוך ראייה לטווח הארוך לאיכות הפרויקט והכדאיות הכלכלית שלו, מבטיחה את הצלחת הפרויקט.

החברה הינה ספק מורשה של משהב"ט (בין היתר לעבודות מסווגות).
 

bottom of page