top of page

פרופיל חברה - מעוף מהנדסים

מעוף הינה חברה לניהול, תיאום-תכנון ופיקוח על פרויקטים בענף הבניה והתשתיות.
לחברה צוות עובדים מקצועי קבוע, תוכנות ניהול מתקדמות, מערכת מעקב על שלבי הפרויקט השונים ובקרת איכות תהליכי עבודה והכול תחת מע' בקרת איכות של החברה. 

במהלך שנות פעילותנו, צברנו ידע וניסיון רב שהובילו לגיבוש מערכת מקצועית במטרה לייעל את ניהול הפרויקטים התאום והתכנון בתחום הבניה והתשתיות. מתוך מאגר אנשי המקצוע המועסקים בחברתנו, אנו מתאימים בין המשימות הנדרשות לאיוש המיטבי, תוך ראיית צרכי הלקוח.

בכך נשמרת היכולת לספק תוצר ברמה הגבוהה ביותר, עד לשביעות רצון הלקוח. מעורבותנו משלב הייזום המוקדם, עבור בשלבי התכנון והביצוע ועד למסירת הפרויקט, מתוך ראייה לטווח הארוך לאיכות הפרויקט והכדאיות הכלכלית שלו, מבטיחה את הצלחת הפרויקט.

לחברה תקן ISO9001:2015:
החברה הינה ספק מורשה של משהב"ט (בין היתר לעבודות מסווגות).

 

תחומי עיסוקינו:

בין לקוחותינו:

 • משרד הביטחון

 • רשות שדות התעופה

 • משרד ראש הממשלה

 • משרד החוץ

 • נ.ת.ע / מסילות

 • ויליפוד תעשיות מזון

 • אל-אופ

 • עיתון Jerusalem Post

 • עיריית רעננה

 • שופר-סל

 • עיריית תל אביב

 • נעמ"ת

 • אחים עופר נכסים

 • יפים פרידמן

 • פרידמן חכשורי

 • נווה שוסטר

 • חברת תה"ל מהנדסים ויועצים בע"מ

 • אמות השקעות 

 • חכ"ר ראשל"צ

 • עיריית ראשל"צ

 • משרד הבינוי והשיכון

 • הרשות לשימור אתרים

 • רכבת ישראל

 • ועוד

bottom of page