top of page

  שיעור מס' 1 - איפיון הפרויקט - פרוגרמה  

והפעם: טיפים לאפיון מוצלח של הפרויקט

לסיים בהצלחה פרויקט בניה

שלום,
היום אנחנו מתחילים את סדרת כללי ה"עשה" ואל תעשה" שכוללת טיפים מוכחים ועצות מעשיות לניהול מוצלח של כל פרויקט בניה ובכל סדר גודל.

נתחיל בהתחלה…

שלב האפיון (או שלב הפרוגרמה) הוא השלב הראשון והקריטי ביותר של כל פרויקט בניה שבו יוזם הפרויקט מגדיר את הצרכים.
בסוף שלב האפיון יתקבל מסמך שיתאר את החללים השונים במבנה העתידי והשימושים שלהם, דרישות מערכתיות מכל חלל וחלל, מספר האנשים, כמות ואופי הציוד שאמורים לאכלס כל חלל, יחסי הגומלין בין החללים ועוד.
למה קריטי ? – מכיוון שעל בסיס האיפיון מתכננים את הפרויקט ובמקרה שהאיפיון לא מדויק/לא ברור/חלקי, זה מזמין תכנון
לא מדויק/לא ברור/חלקי, והתוצאה הסופית לא תיתאם לדרישות הלקוח.

על מנת להקטין ככל האפשר את הפער בין האיפיון לתוצאה הסופית מומלץ מאד שהמאפיין יאשר את התכנון לפחות בשתי אבני דרך : תכנון סופי ותכנון מפורט.

צירפנו שתי דוגמאות שימחישו את רמת הפירוט הנדרש האיפיון.

לא לוותר על מנהל פרויקט

כבר בשלב האפיון מומלץ ביותר לצרף מנהל פרויקט . מנהל פרויקט מקצועי יקח אחריות מהצעד הראשון וידאג לסגור מההתחלה את כל הקצוות, בלי להשאיר פתח לאי בהירויות שינוצלו בהמשך.

adult-architect-blueprint-416405 (1).jpg
Supervision-3.jpg

חשוב להבין

אי ודאות או חוסר בהירות של יועץ (אדריכל, קונסטרוקטור, חשמל, מיזוג אוויר, אינסטלציה, תקשורת ועוד… ) לגבי תפקידו תוביל בוודאות להגדלת העלויות בפרויקט.
 

לכן, הגדרת הפרויקט בצורה המפורטת ביותר האפשרית, כבר בשלב האפיון, תבטיח את סיום הפרויקט במסגרת התקציב ולוחות הזמנים שהוגדרו.

כך זה נראה

פרוגרמה לדוגמה מחכה לך כאן למטה.

ירון בן-מנשה ואלי גוטליב

מעוף מהנדסים חי בע"מ

פרוגרמה להקמת מפעל ייצור – אלטרנטיבה נוספת

פרוגרמה להקמת מפעל ייצור

נזכרנו במשפט יפה

"לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו כשיצרנו אותן". 

~ אלברט איינשטין

bottom of page