top of page

  שיעור מס' 2 - תיאום, תכנון ובחירה מוצלחי

והפעם: טיפים לתיאום, תכנון ובחירה מוצלחים של היועצים

לסיים בהצלחה פרויקט בניה

שלום,
לאחר שלב האפיון שבו שילבנו מנהל פרויקט מנוסה ואישרנו פרוגרמה לפרויקט,

מגיע השלב השני

שילוב היועצים בתכנון והכנת התוכניות למכרז קבלנים.

הצעד הראשון הוא בחירת היועצים שישתלבו בפרויקט: אדריכל, קונסטרוקטור, יועץ חשמל, יועץ מיזוג אוויר, יועץ אינסטלציה, יועץ בטיחות, כמאי, יועץ מיגון, יועץ אקוסטיקה, יועץ ביסוס, יועץ תקשורת ועוד נוספים ע"פ דרישות הפרוייקט. בחירת יועצים היא תהליך שדורש התאמת היועץ לפרוייקט מאחר ויש התמחויות, לדוגמא יועץ (אדריכל\אינס'\חשמל ) לבתי אבות הוא יועץ עם התמחות מיוחדת . מנהל הפרויייקט אמור להכיר את מגוון היועצים והתמחויותיהם ולדעת את מי להציע לפרוייקט.

במקביל לבחירת היועצים יחל תהליך של תכנון ע"י האדריכל ובהמשך לאחר סיכום עם היועצים יחל התכנון המוקדם והתאמת המערכות לפרוגרמה ולתכנון האדריכלי. שלב זה הינו שלב איטרטיבי שמנוהל ע"י מנהל הפרוייקט ובמשך מספר פגישות מתהוות תוכניות הפרוייקט למכרז. במהלך התכנון יועלו סוגיות, יווצרו שינויים כתוצאה מתאום בין המערכות השונות והתאמתן למתווה התוכנית האדריכלית.

על מה חשוב להקפיד

לבחור יועצים מתאימים

עבודת היועצים בדרך כלל מוגדרת בפרוגרמה. כפי שראית הרבה יועצים מעורבים בכל פרויקט. מאחר שלא כל יועץ מתאים לכל פרויקט, באחריות מנהל הפרויקט לבחון ולהמליץ על צוות היועצים המתאים ביותר לסוג הפרויקט הנוכחי.

quienes-somos.jpg
consultancy.jpg

לתאם בין כל היועצים

תכנון לא מתואם או רשלני בין כל היועצים יגרום להוצאה כספית מיותרת. מומלץ להגדיר כבר בשלב זה לכל יועץ את תחום הגזרה שלו

לוודא שהיועצים צמודים לפרוגרמה

בהעדר פרוגרמה מסודרת או בקרה קפדנית על הצעותיהם, היועצים לעולם יעדיפו להציע פתרון שאינו מתחשב באילוצי תקציב וזמנים. התוצאה: עלויות גבוהות מעל ומעבר לנדרש

61-740x440.jpg

לעצור בתום התכנון הסופי ולאשר עם המזמין

 

לעתים יש נטיה להיסחף עם התהליך ואז מגיעים לסוף ומגלים שהתכנון שהגענו אליו לא בדיוק מתאים לצרכי הלקוח או לפרוגרמה. לכן חשוב מאוד לעצור עם הגעה לתכנון סופי , ולהציג את התכנון לרבות אומדן עדכני ולקבל אישור להמשך התהליך – לתכנון המפורט. 

כך זה נראה

רשימת אנשי קשר בפרוייקט (כולל יועצים, מזמין העבודה, מנהל הפרוייקט, שם הקבלן (יבחר בשלב מאוחר יותר) – לדוגמה מחכה לך כאן למטה.

דוגמא לנספח "תכולת עבודה עם יועץ חשמל" מחכה לך כאן למטה.

ירון בן-מנשה ואלי גוטליב

מעוף מהנדסים חי בע"מ

דף קשר לפרוייקט

נספח תנאים לחוזה עם יועץ חשמל

נזכרנו במשפט יפה

"כדי להכיר היטב את הדרך שלפניך שאל את החוזרים" 

(פתגם סיני, איך לא)

bottom of page