top of page

  שיעור מס' 4 - בקרה אפקטיבית  

והפעם: טיפים לבקרה אפקטיבית

לסיים בהצלחה פרויקט בניה

מערכת הבקרה נועדה להבטיח שליטה מלאה בכל שלבי הפרויקט משלב האפיון והתכנון, דרך הפצת המכרזים לקבלנים ועד לשלבי הביצוע והבדק.

בקרה אפקטיבית

בבסיס כל מנגנון בקרה אפקטיבי עומדת מערכת ניהול ממוחשבת שמאפשרת לכל הגורמים המעורבים בפרויקט (יזם, מנהל הפרויקט, יועצים, קבלנים ומכוני העתקות) להעלות מידע, לתקשר ולצפות בכל המידע שנצבר (בהתאם למערכת הרשאות הנקבעת מראש) על-גבי פלטפורמה מרכזית אחת .

בכך מתאפשרת למנהל הפרויקט ולכל הצוות בכל רגע בקרה ושליטה על ההתקדמות של כל חלק בפרויקט, ונמנעים מראש סתירות ואי הבנות.

בנוסף, מומלץ לחלק כל פרויקט ל – 10 אבני דרך הכוללות יעדים ולוחות זמנים ברורים. אישור לשינוי באבן דרך ינתן רק על-ידי הדרג הבכיר ביותר בארגון.

אחד היתרונות החשובים של מערכת בקרה הינו שימור כל מסמכי הפרויקט באופן ממוחשב , לרבות גירסאות לא עדכניות של הפרויקט (ארכיון ממוחשב).

טיפ חשוב

להקפיד (ולא לוותר) שמנהל הפרויקט משתמש במערכת ניהול (Central desktop) מהמתקדמות בשוק דוגמת view@ או www.venpoint.com

טפסים לשיפור הבקרה

כלי נוסף לשיפור האפקטיביות של מנגנון הבקרה הוא שימוש בטפסים יעודיים לכל אורך הפרויקט.שימוש בטפסים יוצר מתודולוגיה של רשימות תיוג המבטיחות שלא ישכח משהו בתהליך.

כאן למטה ניתן למצוא טפסים פנימיים של מעוף מהנדסים לשם המחשה:

ירון בן-מנשה ואלי גוטליב

מעוף מהנדסים חי בע"מ

פרוגרמה להקמת מפעל ייצור – אלטרנטיבה נוספת

פרוגרמה להקמת מפעל ייצור

נזכרנו במשפט יפה

"תעזבנו יום יעזבך יומיים"

(פרקי אבות)

bottom of page