top of page

שיעור מס' 5 - ביצוע מוצלח

והפעם: טיפים לביצוע מוצלח

לסיים בהצלחה פרויקט בניה

שלום,
השלבים הראשונים של פרויקט הבניה בהם עסקו המסרים הקודמים, אפיון, בחירת יועצים, הכנה למכרז, בחירת הקבלן וכמובן מנגנון הבקרה – מובילים כולם למטרה אחת: ביצוע התוכנית שלשמה התכנסנו.

כמובן, כמו בכל תהליך בבניה, ככל שהיסודות בריאים, עמוקים ויציבים יותר כך גדל הסיכוי שהמוצר הסופי (איכות,תקציב ולוחות הזמנים) יהיה טוב יותר.

טיפים מוכחים לביצוע מוצלח

בחירת קבלן מתאים לעבודה – לאו דווקא הגדול ביותר או המנוסה ביותר או הזול ביותר. הדגש הוא על המתאים ביותר. ההתאמה של הקבלן יכולה להתבטא ביכולת הניהולית שלו , בזמינות שלו , ביושרה שלו (כן,יש גם כאלה…) , במקצועיות שלו ופרמטרים נוספים שרלבנטיים לסיטואציה הספציפית.

:"קיום ישיבות "ברזל 

קיום ישיבה קבועה אחת לשבוע, לרוב באתר הבניה שבה יידון מצב הפרוייקט ביחס ללו"ז ולתקציב וכן יועלו קשיים וארועים בלתי צפויים שבפגישות מסוג אלו ינתן להם הפיתרון. בפגישות כאלו בד"כ ישתתפו מנהל הפרויקט, הקבלן, המפקח, והיועצים הרלוונטים

מפקח בניה הינו אדם אמין ובעל ניסיון שתפקידו לתאם בין הזרועות השונות הקשורות לפרויקט ולהקפיד כל העת על עבודה על פי התוכניות והמפרטים, בהתאם לדרישות התקן וע"פ כללי המקצוע. במסגרת תפקידו, ידאג לשים לב ולעמוד בלוח הזמנים ובתקציבים

business-service4.jpg
close-up-document-fountain-pen-48148.jpg

אין להתחיל לעבוד ללא החתמת הקבלן המבצע 

על פעולות הבניה כנדרש על-פי הרשויות. אם חלילה יקרה משהו בזמן העבודות, ללא חתימת הקבלן, מזמין הפרויקט ישא באחריות אישית לכל נזק שיגרם

יש לקיים נוהל פתיחת אתר מסודר : טופס מצורף כאן למטה.

לנהל יומן עבודה מסודר ולהקפיד שנציג מטעמך (מנהל הפרויקט/המפקח) יחתום עליו מדי יום. על-פי הפסיקה, הצגת התקדמות בפרויקט ללא רישום יומיומי ביומן עבודה, תחשב כמצג שווא רשלני

לוודא העדר תשתיות תת-קרקעיות במקום העבודה. – ניתוק כבל של בזק, למשל, יוביל לפתיחת תיק פלילי כנגדך.

כך זה נראה

:ניתן לצפות בטפסים הבאים, לדוגמא כאן למטה

טופס פתיחת אתר בניה

הודעה על פעולות בניה

צו התחלת עבודה

יומן עבודה

ירון בן-מנשה ואלי גוטליב

מעוף מהנדסים חי בע"מ

טופס יומן עבודה

נוהל פתיחת אתר - מסר

טופס מינוי מנהל עבודה

נוהל פתיחת אתר

צו התחלת עבודה

נזכרנו במשפט יפה

" העולם מתחלק לשניים: אלה המאמינים בבלתי ייאמן, ואלה המבצעים את הבלתי אפשרי"

(אוסקר וילד)

bottom of page